Šta nudimo našim klijentima

Zajedno kreiramo niz akcija i planova za komercijalizaciju vaših inovacija

Kategorizacija

Precizno i sigurno odredite stepen inovativnosti vaše inovacije.

Komercijalizacija

Naš tim eksperata kreiraće put implementacije inovacije do krajnjeg korisnika.

Analiza tržišta

Usmjerite vašu inovaciju odgovarajućem tržištu.

Strategija rasta i osnaživa

Kreiramo most povezivanja sa organizacijama koje trebaju vašu inovaciju za osnaživanje poslovanja.

Šta nudimo našim klijentima

Naš tim stručnjaka kreiraće niz koraka da vaša inovacija doživi uspjeh.

  • Istraživanje tržišta
  • Izrada portfolia inovacija
  • Komercijalizacija inovativnog rješenja
  • Tržišna valorizacija
  • Definisanje problema
  • Generisanje ideja
  • Evaluacija ideja
  • Izbor ideja
  • Implementacija ideja
  • Monitoring